Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hankook SuperCup 2023

Lørdag d. 11. november 2023 klokken 11.00

 

Afholdes hos:

HVAC

Bakketoften 24

8541 Skødstrup

 

Vi inviterer medlemmer af Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup, deltagere i Hankook SuperCup, Hankook, DASU, Per Bernd eller repræsentant, samt alle andre med interesse i Hankook SuperCup.

Jf. vedtægterne, er det kun bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup, som har kørt mindst et løb i Gruppe N National SuperCup i indeværende sæsoner, som er stemmeberettigede.

Tilmelding er obligatorisk, og skal ske via denne formular senest den 4. november 2023.

Alle reglementer og vedtægter kan findes og downloades fra klassens hjemmeside.

Hankook SuperCup er vært med Stegt Flæsk samt drikkevare under generalforsamling.

Bemærk – Angående punkt 6, kan der kun sendes forslag ind som vedrører Vedtægterne, da både teknisk såvel som sportsligt reglement for 2024 sæsonen bliver håndteret af DASU inden mødedatoen. Der blev ikke indsendt nogle forslag til afstemning omkring tekniske eller sportslige reglementsændringer i forbindelse med reglementsdagen i august 2023.

Forslag skal indsendes via denne formular – og skal være indsendt senest 28. oktober 2023 klokken 23.59. Alle forslag bliver lagt op på www.supercup.dk efterhånden som de bliver sendt ind.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af regnskabet
4: Forelæggelse af kommende sæsons aktivitetsplan og budget.
5: Fastsættelse af kontingent
6: Indkomne forslag.
7: Valg af klasserepræsentant, bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
8: Valg af revisor.
9: Evt.

Vi håber at se rigtig mange deltagere ved Generalforsamlingen.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup

 

Opdatering pr 29.10.2023

Ingen indkomne forslag til 2023 generalforsamlingen.