Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Yokohama SuperCup 2020

Lørdag d. 28. november 2020 klokken 13.00

 

Afholdes i nærheden af Kolding – med forbehold for eventuelle COVID-19 restriktioner på tidspunktet. Endelig adresse bliver meldt ud, når vi nærmer os dagen.

 

 

Vi inviterer medlemmer af Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup, deltagere i Yokohama SuperCup, Yokohama, DASU, Gunnar Aaskov eller repræsentant, samt alle andre med interesse i Yokohama SuperCup.

Kun medlemmer af Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup er stemmeberettigede.

Tilmelding skal ske via denne formular senest den 21. november 2020

Alle reglementer og vedtægter kan findes og downloades fra klassen hjemmeside.

Yokohama SuperCup er vært ved et stykke brød, sodavand og en kop kaffe under generalforsamling.

Bemærk – Angående punkt 6, kan der kun sendes forslag ind som vedrører Vedtægterne, da både teknisk såvel som sportsligt reglement for 2021 sæsonen bliver udgivet af DASU inden mødedatoen. Afstemning omkring ændringer i 2021 teknisk samt sportsligt reglement blev afholdt den 1. august 2020.

Forslag skal indsendes via denne formular – og skal være indsendt senest 14. november klokken 23.59.

Alle forslag bliver lagt op på www.supercup.dk efterhånden som de bliver sendt ind.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af regnskabet
4: Forelæggelse af kommende sæsons aktivitetsplan og budget.
5: Fastsættelse af kontingent
6: Indkomne forslag.
7: Valg af klasserepræsentant, bestyrelsesmedlem samt suppleant
8: Valg af revisor.
9: Evt.

Vi håber at se rigtig mange deltagere ved Generalforsamlingen.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup

 

Indsendte forslag pr 11-11-2020